Projekt

Välj mellan olika entreprenadutföranden

När ni köper en produkt av Byggdax har ni möjlighet till olika upplägg när det gäller arbetsutförandet på arbetsplatsen, ni kan välja på:

  • Montageledning – Då kommer ni erhålla hjälp på plats av utbildad montageledare. Här kan man själv avgöra hur långt in i projektet man behöver hjälp.
  • Stomresning – Om ni köper en produkt med stomresning omhändertar Byggdax allt till att ytterväggar och bärande innerväggar är monterade, takkonstruktionen monterad och byggnaden är vädertät.
  • Nyckelfärdigt – Genom vår entreprenadverksamhet kan ni även få ett helt nyckelfärdigt utförande. Byggdax utför då alla arbeten med utbildad personal, och för övriga ingående underentreprenader (el, vvs, ventilation m m) har vi egna anslutna entreprenörer som tillser slutproduktens utförande. För att kunna erbjuda våra kunder en helhet och möjligheten till att skriva endast ett entreprenadavtal har vi även kontrakterade underentreprenörer som är vana att arbeta med våra produkter – och som vet vad som krävs för en perfekt utförd entreprenad. I och med denna möjlighet så ansvarar Byggdax för alla eventuella problem och frågetecken som kan uppstå vid ett husbygge.
  • Korrekt projektering & utförande av el, värme, ventilation mm.
  • Endast ett avtal när ni bygger hus